Algemene voorwaarden

DJ René is een handelsnaam van Rneee Lifestyle & Events geregistreerd onder nummer 53824504 van de Kamer van Koophandel te Enschede. Rneee Lifestyle & Events is gevestigd te Jozef Israelsstraat 4 – 7556VX te Hengelo en te vinden op internet via www.dj-rene.nl

Onderstaande voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op diensten welke betrekking hebben op mobiele muziekvoorziening op locatie, ook wel drive-inn discotheek genaamd, of de verhuur van geluidsapparatuur op locatie.

1.       Indien er gebruik word gemaakt van de diensten van DJ René worden deze door de klant doorgaans middels email bevestigd. Een mondelinge overeenkomst kan van rechtswege ook als wettelijke en bindende overeenkomst gelden.

2.       Een boeking is uitsluitend definitief te noemen nadat de opdrachtgever deze mondeling of schriftelijk heeft bevestigd. Indien deze niet bevestigd is en er tussentijds een andere aanvraag komt voor gelijke datum, staat het DJ René vrij om deze boeking definitief te maken zonder dit te melden aan mogelijke  andere en/of eerdere aanvragers.

3.       Voor de verhuur van de geluids en/of licht-apparatuur of indien deze als een geheel word geboekt als zijn Drive-Inn word hiervoor 21% BTW gehanteerd. De bedragen voor verhuur van apparatuur en/of het leveren van de dienst als zijnde DJ zijn altijd, zonder uitzondering, mits mondeling of schriftelijk anders afgesproken exclusief 6% en/of 21% BTW. Indien gebruik word gemaakt van een dienst als DJ en het gebruik daarbij van apparatuur treft u op uw factuur beide BTW percentages aan.

4.       Facturen dienen contant te worden voldaan op de dag van het event. Voor bedrijven geldt een betalingstermijn van 7 werkdagen na ontvangst van de factuur.

5.       Een overeenkomst kan zonder kosten ontbonden worden tot 10 dagen voor het event. Binnen 10 dagen voor het event dient opdrachtgever minimaal 35% te voldoen als zijnde gederfde inkomsten. Indien de factuur reeds is voldaan zal  Rneee Lifestyle & Events 65% van dit bedrag binnen 10 werkdagen terug storten op de rekening van opdrachtgever.

6.       DJ René is op generlei wijze verantwoordelijk voor schade ontstaan door het gebruik van apparatuur welke gebruikt word door DJ René of gehuurd is voor gebruik op locatie van derden.

7.       DJ René zal onder geen enkele voorwaarden geld restitueren indien het event door welke wijze dan ook niet succesvol is geweest. Mocht er gedurende een langere periode een technische storing zijn geweest ten tijde van het event en is dit 100% te wijten aan de verhuurder en/of de DiskJockey, dan zal DJ René in overleg het bedrag deels of volledig restitueren. Hierbij speelt de tijd van uitval / storing een rol van betekenis.

Onderstaande is opgemaakt 31 juli 2013 te Hengelo Ov. en zal door DJ René /  Rneee Lifestyle & Events in alle gevallen gehanteerd worden indien er geschillen zijn ontstaan. 

Contact

DJ René
Hengelo (Ov)

0628277666

© 2017 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode